Dukenburg's Goud

Na het fotoboek "Dukenburg Dichterbij", waarin je het Dukenburg van nu terug kunt vinden, heeft fotografe Jacqueline van den Boom zich meer in de geschiedenis van Dukenburg verdiept.
Met de mensen van de Canon van Dukenburg heeft ze daarover een tentoonstelling samengesteld.
Ook de foto's uit het boek zijn te zien, maar natuurlijk nog veel meer! U bent van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn.
Die is zaterdagmiddag 10 december om 14.00 uur in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (de Mariënburgkapel naast Lux).

 

Spar Weezenhof gaat stoppen

14 januari 2017 zal de laatste dag zijn dat Spar Looijschelder in de Weezenhof geopend is. De supermarkt vervult al vele jaren een belangrijke rol in de wijk, niet alleen als buurtsuper, maar ook als bakker, drogist en postkantoor. En natuurlijk ook als ontmoetingsplek voor wijkbewoners en huisvester van de boekenkast.

Naar verluid is het moederbedrijf Spar niet tot afspraken kunnen komen met de verhuurder van het pand , Ton Hendriks, over de toekomst van winkelcentrum Weezenhof, al of geen nieuwbouw en de kansen voor de Spar.

Uiteindelijk heeft Spar besloten te stoppen met haar filiaal in het winkelcentrum vanwege het gebrek aan vooruitzichten. De werknemers zijn door Johan Looijschelder ingelicht en zullen op zoek moeten naar een nieuwe baan. 
Of een andere supermarkt het pand gaat huren is nog niet bekend. 

 

Inspraakbijeenkomst Wonen en Zorg

wonenzorgDe gemeenteraad van Nijmegen wil graag een visie opstellen over het onderwerp Wonen en Zorg. Daarbij wil de raad de stad van harte betrekken. Om tot een set uitgangspunten voor die visie te komen wil de raad graag horen wat er leeft op dit onderwerp.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan een brede inspraakbijeenkomst op woensdag 9 november. De raad nodigt inwoners(organisaties) en wijkraden uit, maar ook bijvoorbeeld vertegenwoordigers van zorginstellingen en woningcorporaties. De raad wil graag breed georiënteerd raken op wensen en behoeften die leven in Nijmegen.

Lees meer...

 

Veilig verkeer Nederland op platformvergadering van 3 oktober

22 9 2016 11 23 51
Het bewonersplatform heeft van Veilig Verkeer Nederland een schrijven ontvangen over een actie om de weggebruikers erop te wijzen dat de wijk een 30-kilometerzone is.
Wij horen vaak signalen uit de wijk dat niet iedereen zich daarvan bewust is of zich daaraan houdt. Door kronkelige straten en het vaak ontbreken van duidelijke stoepen kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, zeker voor jonge weggebruikers.
Het platform heeft daarom contact gezocht met VVN en een actiepakket aangevraagd.
Vanwege vakanties kunt u zich voorstellen dat antwoorden wat op zich hebben laten wachten. Maar nu kunnen we melden dat op de platformvergadering van 3 oktober a.s. VVN een presentatie zal komen geven over de 30 KM zone en hoe die te handhaven.

De vergadering begint om 20.00 uur en is in de Prins Clausschool 4oe straat. Het tweede agendapunt is gelijk de presentatie. De vergadering is, zoals altijd, openbaar, dus ook niet platformleden zijn van ganser harte welkom.

 

Zoeken op de site

Weerbeeld

Weezenhof

Copyright © 2017 Weezenhof Centraal. All rights reserved.
// //