† In memoriam Herman Albada Jelgersma

  • PDF
  • Afdrukken
  • E-mailadres

Herman Albada JelgersmaOns bereikte het droevige bericht dat ons mede platformlid Herman Albada Jelgersma is overleden.

Herman was al geruime tijd ziek en had al vrij snel, nadat duidelijk was geworden dat zijn ziekte ongeneeslijk was, een nuchtere inschatting gemaakt over wat hij nog zou willen en kunnen doen. Het platformwerk viel (gelukkig voor ons) in die categorie.

Als geen ander maakte hij zich met name sterk om zoveel mogelijk alle ontwikkelingen met betrekking tot het enorme werkterrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor ons wijkbewoners inzichtelijk te maken en te adviseren over de mogelijk te bewandelen wegen. Dat deed hij dan ook op een uitermate professionele manier. Wist hij even een vraag niet direct te beantwoorden, dan zocht hij dat uit en kreeg je haast per kerende post antwoord.

Tot bijna op het allerlaatst was hij hierin actief, ook voor de Zevensprong. Actuele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld recent nog met betrekking tot Skaeve Huse, bleef hij ook niet uit de weg gaan.

Het is moeilijk zo'n deskundige, enthousiasmerende en aardige collega los te moeten laten.

Op donderdag 11 april om 11.00 uur zal in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033, 6537 EP afscheid van Herman worden genomen. Crematie vindt daarna plaats in familiekring.
Voor diegenen, die naar het afscheid willen gaan: op uitdrukkelijk verzoek graag één bloem meenemen om te leggen bij de kist in plaats van een bloemstuk. Een donatie voor de Stichting KIKA is welkom.

Correspondentie:
Anneke Postma uitvaartverzorging
t.a.v. de familie Albada Jelgersma, Marie Curiestraat 45, 6533 HV Nijmegen

Moge Herman rusten in vrede.

Toon Kerssemakers
Voorzitter Bewonersplatform Weezenhof

 

Zoeken op de site

Weerbeeld

Weezenhof

Copyright © 2017 Weezenhof Centraal. All rights reserved.
// //