Weezenhof krijgt Skaeve Huse

  • PDF
  • Afdrukken
  • E-mailadres

De Nijmeegse gemeenteraad heeft besloten lokatie Stadbroekseweg aan te wijzen als plaats voor 8 te bouwen woningen bestemd voor zgn. laatstekans-bewoners. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het voorstel van het college van B en W.
Het college ging akkoord met een evaluatie na 2,5 jaar. Of eventuele consequenties aan die evaluatie kunnen zitten liet het college in het midden. De raad stemde in met 25 stemmen vóór en 13 tegen het voorstel. Wel wilden ook de collegepartijen, dat het Buurtbeheerplan klaar moet zijn alvorens er door de raad een besluit wordt genomen over de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan van het gebied. Hiermee kan het Buurtbeheerplan betrokken worden bij een besluit over het bestemmingsplan. Eén en ander wordt door het college verwoord in een op 16 april verstuurde brief aan de gemeenteraad. U kunt de brief hier vinden.

 

Zoeken op de site

Weerbeeld

Weezenhof

Copyright © 2017 Weezenhof Centraal. All rights reserved.
// //