Kom naar de inspraakavond!

  • PDF
  • Afdrukken
  • E-mailadres

Op woensdag 26 juni is er een inspraakavond gepland over het bos tussen de Aldenhof en Weezenhof. Na de kaalslag die eind vorig jaar bij het eerste stuk grenzend aan de Staddijk plaatsvond, hopen we nu dat er zoveel mogelijk bewoners komen om verdere vernietiging van dit leuke stukje bos te voorkomen. De gemeente heeft, zoals vaker voorgekomen, het inzicht dat de resterende bomen grotendeels gevaarlijk zijn, hun maximale levensduur bereikt hebben en gerooid moeten worden i.p.v. gewoon goed onderhouden. Tekenend is dat de VTA (Visual Tree Assesment) die de gemeente heeft laten uitvoeren spreekt over een levensduur van de populier van 40 jaar. Algemeen wordt deze echter op wel 100 jaar gesteld.
In hetzelfde document wordt beweerd dat veel bomen dood hout hebben.Nu zou het moment zijn om dat aan te pakken en het achterstallig onderhoud uit te voeren. En niet voor de minst kostbare weg te kiezen van rigoreus rooien.
De samenstellers van het document doen verder alsof aan de lopende band bomen in het bosje omvallen en de andere bomen daardoor kwetsbaar worden. In de afgelopen 40 jaren zijn er in het bosje maximaal 3 bomen gesneuveld. Weer geen argument.
Noteer dus vast in uw agenda en vecht mee voor het behoud van het bosje!

De avond zal plaatsvinden in de recreatieruimte van Zorgcentrum de Doekenborg, Aldenhof 31-96 en duurt van 19:00 tot uiterlijk 22:00 uur.

 

Zoeken op de site

Weerbeeld

Weezenhof

Copyright © 2017 Weezenhof Centraal. All rights reserved.
// //