Skaeve Huse: Wat is de stand?

 • PDF
 • Afdrukken
 • E-mailadres

Het is al weer meer dan twee maanden geleden dat de Nijmeegse gemeenteraad besloot de locatie Stadbroekseweg voor plaatsing van 8 Skaeve Huse goed te keuren. Wel onder uitdrukkelijke voorwaarde dat goed overlegd wordt met (vertegenwoordigers van) bewoners van de Weezenhof én dat vóór het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan in de raad aan de orde komt, er samen met de buurt een buurtbeheerplan is opgesteld.

Wat is nu de stand van zaken? Toon Kerssemakers, voorzitter van het bewonersplatform, geeft een overzicht.

 HOE GAAT HET MET DE SKAEVE HUSE?

 1. Gebeurt er nog iets?
  Na het locatiebesluit van de gemeenteraad op 17 april jl lijkt het stil geworden te zijn rondom de voorgenomen komst van Skaeve Huse nabij de Weezenhof. Gebeurt er nog iets?
  Jazeker:
  - In september moet er een voorstel op tafel komen om het bestemmingsplan te wijzigen.
  - Tegelijkertijd is er een buurtbeheerplan (BBP) in de maak. Volgens het raadsbesluit moet dat plan er liggen als het bestemminsplan aan de orde is. Over dit BBP hierbij wat meer info.
 2. Het buurtbeheerplan.
  Dit plan zal uiteindelijk (na ondertekening) een overeenkomst zijn tussen allerlei instanties, die met Skaeve Huse te maken hebben, en bewoners met als bedoeling toename van de overlast door de komst van Skaeve Huse te vermijden. Bij het raadsbesluit van 17 april 2013 zijn allerlei voorwaarden aangegeven , waaraan het buurtbeheerplan moet voldoen (zie elders op de site van de gemeente en Weezenhof Centraal).
  De samenstelling in aantallen van de groep die dit plan moet voorbereiden, is als volgt:

  A: Instanties
  - 4 Gemeente
  - 2 Corporaties
  - 2 Zorg
  - 1 Politie
  - 1 Bureau Toezicht
  - 1 Directie Prins Clausschool
  - 1 Onafhankelijk voorzitter

  In totaal dus 12 leden namens instanties

  B: Bewoners Weezenhof:
  - 3 Platform Weezenhof
  - 4 Belangenvereniging Weezenhof
  - 7 Individuele wijkbewoners
  - 1 Directe buur

  In totaal dus 15 leden namens de bewoners

 3. Gaat het goed met de voorbereiding?
  Er zijn tot nu toe 2 bijeenkomsten geweest: op 28 mei en op 11 juni. Het moet nog allemaal wennen. Daarbij zijn ook de nodige bijbehorende onduidelijkheden op te lossen. Bijvoorbeeld kwesties zoals open of besloten voorbereiding van het Buurtbeheerplan, terugkoppeling naar bewoners, tijdsplanning, aanwezigheid instanties, wat valt wél onder het buurtbeheerplan en wat niet. . Maar ook – en dat is niet het minst belangrijke probleem – hoe verhoudt dit buurtbeheerplan zich tot het bestemmingsplan en wat valt er allemaal onder en wat niet?
  Er is een concept-plan aan de groep voorgelegd. Daarop zijn de nodige reacties gekomen. De belangrijkste:
  - Hoe zit het met de te bouwen voorzieningen en de begeleiding/huisvesting van de beheerder?
  - Wie huurt er nu? De bewoner of de zorginstelling? En wie is de verhuurder?
  - Welk gebied valt wél onder het plan en welk niet?
  - Over wat voor soort overlast gaat het eigenlijk?
  - Onduidelijke klachtenregeling: hoe gaan instanties samenwerken en hun verantwoordelijkheid nemen?
  - Wie heeft nu voor de veiligheid welke verantwoordelijkheid?
  - Etc., etc..
  Verder hebben bewoners uitdrukkelijk aangegeven dat de besluitvorming niet in de zomervakantie wordt afgeraffeld. Daarmee hangt samen dat er voldoende tijd over moet blijven voor een reële terugkoppeling naar de buurt.
  Er hangt dus al met al - wat ons betreft - zeker geen witte rook boven de Weezenhof ten aanzien van het Buurtbeheerplan.

  De 25e juni gaan we verder. Een inschatting of "het echt wat wordt" kunnen we dan pas (op zijn vroegst) maken.

 

Bewonersplatform Weezenhof

Tekst: Toon Kerssemakers

 

Zoeken op de site

Weerbeeld

Weezenhof

Copyright © 2017 Weezenhof Centraal. All rights reserved.
// //