Rooiplannen van Boetbergweg van de baan

  • PDF
  • Afdrukken
  • E-mailadres

Fase 2 van de rooiplannen voor het bosje tussen de Aldenhof en de van Boetbergweg gaat in de geplande vorm niet door. Dat was de uitkomst van een bijeenkomst met bewoners en gemeente woensdagavond in de Doekenborg.

Na de kaalslag in fase 1, het stuk grenzend aan de Staddijk, was de algemene opinie van de aanwezige bewoners dat dat in ieder geval niet ook bij de rest van het bosje zou moeten plaatsvinden. De vele boze reacties van de bewoners die uitkeken op dat stuk bos, zowel uit Aldenhof als Weezenhof, brachten de aanwezige ambtenaren van de gemeente er toe te verklaren dat dit ook nooit de bedoeling is geweest en dat er bij het rooien een paar missers zijn gemaakt.

 

Wel was duidelijk uit een door de gemeente geschreven stuk, dat men ook in de rest van het bosje liefst hard zou ingrijpen. Argumenten als ziek, gevaarlijk, dood hout, aangetast etc. passeerden de revue. Na een felle discussie tussen bewoners en gemeente was uiteindelijk de eindconclusie dat fase 2, maar ook 3 en 4, van de geplande rooiwerkzaamheden van de baan zijn. En dat samen met bewoners bekeken gaat worden hoe het nieuw aangeplante stuk bij de Staddijk snel groener gemaakt kan worden, zodat weer een echt bosje ontstaat.

Wat wel gaat gebeuren is dat echt gevaarlijke bomen per stuk, met voorzichtigheid, verwijderd zullen worden. Op dit moment zijn dat er 3, op de kop van het bosje grenzend aan de van Apelterenweg. Zo mogelijk zal bij het rooien van deze 3 bomen een deel van de stam blijven staan. Jaarlijks wordt het bosje geschouwd en bij constatering van echte onveiligheid zullen de betreffende bomen eruit worden gehaald, waarbij zoveel mogelijk van de rondom aanwezige begroeiing behouden zal blijven. Hiermee zijn de hoge en de lage begroeiing voorlopig dus gered. Wel kunnen er in de loop der jaren gaten ontstaan in de begroeiing door het weghalen van echt gevaarlijke bomen. De bewoners waren het erover eens dat dan de natuur zijn werk zal moeten doen, eventueel geholpen door extra aanplant. Afgesproken is dat ieder jaar de bewonersplatforms Aldenhof en Weezenhof een rapportage krijgen van de schouw en de daaruitvoortvloeiende plannen. Het is dan aan die platforms al dan niet de discussie aan te gaan en te bepalen of er weer een bijeenkomst belegd moet worden van bewoners en gemeente.

 

Zoeken op de site

Weerbeeld

Weezenhof

Copyright © 2017 Weezenhof Centraal. All rights reserved.
// //