Waterpeil Maas-Waalkanaal

DocumentenAanmaakdatum

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Oplopend ]
 
Brief van het Waterschap Rivierenland waarin belanghebbenden uitgenodigd worden te reageren op het geheel van plannen voor de waterhuishouding in het gebied van Maas en Waal en de natuurgebieden daaromheen.
De inspraakreactie aan Rijkswaterstaat van de overkoepelende organisatie van wijkplatforms in Dukenburg "de Zevensprong". Het betreft inspraak op de gevolgen voor de waterstand in het Maaswaal kanaal als gevolg van de voorgenomen verhoging van het waterpeil in de maas door een peilopzet bij de stuw in Grave (zie ook nieuwsbrief Rijkswaterstaat)

Zoeken op de site

Weerbeeld

Weezenhof

Copyright © 2017 Weezenhof Centraal. All rights reserved.
// //