Viking Run door park Staddijk

 • PDF
 • Afdrukken
 • E-mailadres

Op 17 en 18 juni a.s. kan het druk worden in park Staddijk. De steeds populairder wordende zgn. Viking Run's schieten als paddestoelen uit de grond. Niet alleen leuk voor de deelnemers, maar ook voor de organisatoren vanuit commercieel oogpunt.

Strong Viking Group B.V. uit Cuijk organiseert op 17 en 18 juni een run, de zgn. Strong Viking Water Edition. Werden deze evenementen eerder al gehouden op de Berendonck, nu duikt men onder de A73 door en annexeert een deel van het park Staddijk. En dat brengt voor de natuur in het park flinke gevaren met zich mee. Zo'n 13.000 mensen rennen door het park om het parcours te kunnen voltooien. Daarnaast zijn er nog eens zo'n 5.000 toeschouwers

Uitwijken naar de Staddijk is volgens de organisatie noodzakelijk door de komst van Thermen (saunacentrum) en de dassenburcht in Beerendonck. Hierdoor is er een beperking in een route-keuze en het aantal kilometers ontstaan. De vergunning moet nog verleend worden door gemeente Nijmegen. Daaraan voorafgaand is er op een bijeenkomst (22 maart jl.) contact geweest met alle belanghebbenden (ambtenaren, bewoners, platforms en de organisatie). Daaruit voortvloeiend is een aantal belangrijke punten afgesproken alvorens de vertgunning verleend wordt:

  1. Er komen 4 of 5 locaties met hindernissen, bij voorkeur op open velden
  2. Insteek is om de kwetsbare stukken te vermijden. Na de run wordt het terrein hersteld daar waar schade is ontstaan en opgeleverd zoals het in gebruik is genomen.
  3. Er wordt een ecoloog ingeschakeld om het gebied te schouwen. Deze loopt een route na en stelt een rapport op i.h.k.v. de Flora- en Faunawet.
  4. Er wordt gestart in groepen van 400 personen en deze vertrekken 20 minuten na elkaar. 1e start is om 9:40 en laatste om 16:40 uur.
  5. Er zijn tegelijkertijd steeds plm. 3.000 bezoekers aanwezig op het gehele evenement.
  6. Er zijn diverse No Go areas. Uiteraard het orchideeen veld “Het Bloemendal”, amfibieen en viswater, kwetsbare oevers waar ook ijsvogels voorkomen, het vogeleiland en het paddenstoelen reservaat.
  7. Er zal geen groot en zwaar materieel in het gebied gebruikt worden als hindernis of bij opbouwen en afbreken.

Het is niet duidelijk of ook voor de andere Obstacle Runs die door het jaar heen plaatsvinden, weer vergunningen aangevraagd zullen gaan worden om door park Staddijk te mogen ploeteren.

Er komt nog nader overleg met bewoners, de betrokken platforms en de werkgroep Groen van de Zevensprong.

 
Banner

Binnenkort in Weezenhof

Zoeken op de site

Weerbeeld

Weezenhof

Copyright © 2018 Weezenhof Centraal. All rights reserved.
// //