Impressie tweede inspiratieavond 22 januari

22 januari jl. vond de tweede zogenoemde inspiratieavond plaats georganiseerd door het bewonersplatform Weezenhof. Deze avond was bedoeld om een vervolg te geven aan de eerste avond op 20 november 2017 en de resultaten daarvan aan te bieden aan een aantal bij de leefbaarheid van de wijk betrokken organisaties en bedrijven. Zo waren op de tweede avond o.a. aanwezig Dornick BV, de Prins Clausschool, de gemeente en wooncorporatie Woongenoot. Bewoners van de wijk waren weer in groten getale aanwezig.

Wederom werd in groepen nagedacht over de verschillende thema's en werden de uitkomsten daarvan gepresenteerd. U kunt de impressie van de avond hier downloaden.
Het uiteindelijke plan van aanpak volgt binnenkort.

 

Vervolg Inspiratieavond toekomst Weezenhof

Ter herinnering: op maandag 22 januari a.s. is de tweede Inspiratieavond . Als bewoners hebben we het initiatief genomen om zelf ideeën te ontwikkelen over hoe we willen dat onze wijk, de Weezenhof, er in de toekomst uit ziet. De eerste keer hebben we dat als bewoners van de Weezenhof onder ons gedaan.
Deze keer hebben we ook andere organisaties uitgenodigd, zoals de gemeente, winkeliers, de grondeigenaar, de school etc.
We kunnen misschien niet alle ideeën realiseren, maar door zelf het initiatief te nemen, kunnen we wél helder maken wat wij, bewoners van de Weezenhof, belangrijk vinden!
De volgende stap is het bespreken van onze ideeën met vertegenwoordigers van de hiervoor genoemde organisaties, zal dus plaatsvinden op maandagavond 22 januari 2018. U bent welkom in de aula van de Prins Clausschool vanaf 19.00 uur met thee en koffie. Om 19.30 uur is de aanvang van het programma
Afronding zal zijn circa 22.15 uur

Lees meer...

 

Lichtjesfeest in Weezenhof

 

Grote opkomst bij inspiratieavond Weezenhof

Onverwacht groot was de opkomst bij de inspiratieavond over de toekomst van de Weezenhof in de Prins Clausschool maandagavond 20 november.
Zo'n 120 à 150 bewoners van de Weezenhof waren aangeschoven om in groepen mee te discussieren over hoe de wijk er op middellange termijn uit zou moeten zien. Het was moeilijk iedereen een plaatsje te geven in de Prins Clausschool, maar het lukte.

Lees meer...

 
Banner

Binnenkort in Weezenhof

Geen evenementen

Zoeken op de site

Weerbeeld

Weezenhof

Copyright © 2018 Weezenhof Centraal. All rights reserved.
// //