Hoe gaat het met ons?

bevolking op rij hoe gaat het met onsDoe mee aan de GGD Gezondheidsmeter!
Hoe gezond zijn de mensen in regio Gelderland-Zuid? Daar komen we alleen achter met uw hulp. Wanneer u de GGD Gezondheidsmeter invult, helpt u de GGD en uw gemeente te werken aan een goede gezondheid van de inwoners. Want als we weten hoe het met u gaat, weten we hoe het met ons allemaal gaat.
De GGD Gezondheidsmeter vindt eens per vier jaar plaats. Met de uitkomsten kan iedere gemeente bepalen wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van inwoners te verbeteren.

Lees meer.... Hoe gaat het met ons?

Inrichting Kanaalzone - Zuid

Misschien wist u het, misschien ook niet: de gemeente Nijmegen denkt na over een toekomstplan voor de Kanaalzone-Zuid. Dat is grofweg het gebied aan weerszijden van het Maas-Waalkanaal, ten zuiden van de Neerbosscheweg. Ook bedrijventerrein Winkelsteeg en het gebied rondom station Goffert zijn hier onderdeel van.

De aanleiding

De aanleiding voor het toekomstplan is de Omgevingsvisie “Nijmegen, stad in beweging”. Die is vastgesteld door het college van B&W en naar de gemeenteraad gestuurd voor definitieve besluitvorming. Deze visie gaat over de inrichting van de stad in de komende 20 jaar. Er staat onder meer in dat het college de toekomstige groei van inwoners en werkgelegenheid binnen de bestaande stadsgrenzen wil opvangen. Dat betekent dat men op zoek is naar ruimte voor extra woningen en werkplekken in verschillende gebieden in de stad, waaronder de Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg.

Lees meer.... Inrichting Kanaalzone - Zuid

Plan Skaeve Huse al in april en mei in de raad

Het bestemmingsplan voor de Skaeve Huse nabij Weezenhof komt al op 15 april en 13 mei in de gemeenteraad. Op 15 april stelt een deel van de raad een advies op over de besluitvorming. Op 15 mei neemt de gemeenteraad een besluit. Dit valt te lezen op de website van de gemeente Nijmegen.

Op 26 maart publiceerde B en W een perbericht over de Skaeve Huse in Dukenburg. Daarin staat onder meer: "Nu het college van B&W het bestemmingsplan heeft vastgesteld, zal het aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming. Agendering is nog niet precies duidelijk, o.a. vanwege de huidige corona-crisis. Burgemeester en wethouders hechten aan zorgvuldige communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden. De corona-crisis is daarbij een complicerende factor. Het college en de gemeenteraad zullen later bepalen hoe en wanneer de vervolgstappen voor de planprocedure zullen plaats vinden."
Het is volstrekt onduidelijk hoe gemeenteraad en B en W "zorgvuldige communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden" waar gaan maken in een tijd dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven. De raad heeft besluitvoring over andere belangrijke zaken uitgesteld, bijvoorbeeld wel of geen versmalling van de Graafseweg. Het is onduidelijk waarom de besluitvorming omtrent de Skaeve Huse niet wordt uitgesteld.

Weezenhof Ander(s) Groen

biodiversiteit akkerrand24 oktober is het zover!
De plannen om de biodiversiteit in een buurt van de Weezenhof (straten 61, 64, 65, 66 en 90) te vergroten, worden van denken in daden vertaald.
Met een klein werkgroepje van 3 buurtvrouwen, de gemeente en met hulp van Lentekracht en IVN hebben we plannen gemaakt.
Daar hebben we twee keer met buurtbewoners over gesproken en nu is het zover:
Meer groepjes van struiken aan de rand van een groot grasveld, een paar mooie bomen aan de waterkant, op een verder kaal grasperk diverse struiken….voor mens en dier een betere leefomgeving.
Een ander maaibeleid op een deel van een grasveld en ingezaaide weidebloemen zullen komend jaar het aanzien van de buurt verfraaien.

Lees meer.... Weezenhof Ander(s) Groen

Houtrook is ongezond

wood burning stove 1539776 1920Met het koudere weer is ook het stookseizoen begonnen. Veel mensen gebruiken in de winter een houtkachel of open haard. Gezellig, maar ook een bron van lucht verontreiniging en gezondheidsklachten. GGD Gelderland-Zuid geeft het volgende advies: ‘Stook geen hout en als u toch stookt, gebruik de houtkachel of open haard niet als hoofdverwarming’.

Houtrook is ongezond
Houtrook is ongezond, voor uzelf en voor de buren. De rook van een houtkachel bestaat uit een mengsel van veel verschillende stoffen. Houtkachels zorgen, net als verkeer, voor luchtverontreiniging. Ze verspreiden fijnstof en roet.
Wat zijn de risico’s van houtrook?
In huizen waar regelmatig de open haard of houtkachel brandt, hebben bewoners meer kans op luchtwegklachten. Voorbeelden zijn hoesten, een piepende ademhaling en kortademigheid.

Lees meer.... Houtrook is ongezond
Cookies maken het voor ons makkelijker u te bedienen met onze website. Dit zijn cookies die door onze site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor functionaliteit van de site.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.