Weer ophef rond Skaeve Huse bij Weezenhof

In 2014 heeft de gemeenteraad al een bestemmingsplan voor de Skaeve Huse in Dukenburg (nl. de Stadbroekseweg) vastgesteld. Tegen dit plan was beroep ingesteld door omwonenden en door de Belangenvereniging Weezenhof. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een tussenuitspraak besloten dat de bewoners van de wijk Weezenhof geen belanghebbenden zijn, omdat de afstand van hun woningen tot de Skaeve Huse te groot is. Het beroepschrift van de Belangenvereniging Weezenhof is wel inhoudelijk behandeld en het beroep ongegrond verklaard.
Het beroep van de naastgelegen boomkweker is echter wel gegrond verklaard. In augustus 2017 heeft de Raad van State het bestemmingsplan daarom vernietigd.
In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is rekening gehouden met bezwaren die in de eerdere bestemmingsplanprocedure door omwonenden zijn geuit. Met een deel van de omwonenden zegt de gemeente afspraken te hebben gemaakt. Maar de rest van de bewoners is volstrekt niet op de hoogte gesteld

Lees meer.... Weer ophef rond Skaeve Huse bij Weezenhof

Lentekracht in Weezenhof

LentekrachtLentekracht is een lokale sociale onderneming gericht op het realiseren van duurzame innovatie. Met hun aanpak zoeken ze oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen, voor zowel (semi-)overheid, MKB als burgers. Hierbij ligt de focus op realiseerbaarheid en winst voor de eindgebruiker, want alleen dan ontstaat echte verandering.

En Lentekracht komt in Weezenhof. Samen met drie bewoners van Weezenhof is een initiatief opgestart om meer biodiversiteit te krijgen in de wijk. Waarom dat zou moeten, wat dat dan betekent voor de bestaande biodiversiteit, of dat dan wel samengaat: allemaal vragen die u kunt stellen op een informatieavond. Die vindt maandag 20 mei vanaf 20.00 plaats in het Huis van Weezenhof. Het zou leuk zijn als daar veel bewoners op af komen! Kom eens kijken; ziet u gelijk hoe het Huis er van binnen uit ziet!

Bewonersplatform Weezenhof stuurt brandbrief naar gemeente

brand winkelcentrumHet bewonersplatform Weezenhof heeft in een brief aan het college van B&W van gemeente Nijmegen, namens de inwoners van de wijk, haar grote bezorgdheid uitgesproken over de laksheid waarmee gemeente Nijmegen het verval van het centrum van Weezenhof aanpakt.

Na het afbranden van een groot deel van het winkelcentrum zit de wijk met een puinhoop als centrum van de wijk. Essentiele voorzieningen zijn door de brand verdwenen. Voor een wijk die toekomst wil behouden maar waar de vergrijzing toeslaat is dat een behoorlijke aderlating. Door het teruglopende voorzieningenpakket staan bijvoorbeeld potentiele nieuwkomers steeds kritischer tegenover de aanschaf van een woning in de Weezenhof. En dat heeft vervolgens weer zijn effect op het leven in de wijk.

Lees meer.... Bewonersplatform Weezenhof stuurt brandbrief naar gemeente

Visie windmolens Weezenhof ter inzage

Zienswijzen kunnen worden ingediend

De Ontwerp Visie Duurzame Energie van de gemeente Heumen die al enige tijd in discussie is, ligt vanaf dinsdag 23 april 2019 tot dinsdag 4 juni 2019 ter inzage en is te raadplegen via de gemeentelijke website www.heumen.nl/energievisie of bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Heumen, tijdens de openingsuren in het gemeentehuis aan het Kerkplein 6 te Malden.

Lees meer.... Visie windmolens Weezenhof ter inzage

Petitie tegen komst windmolens

'Luister naar Weezenhof voor de windmolens langs de A73.' Met die tekst is Nijmegenaar Bart Huitsing een petitie gestart, die al bijna 200 keer is ondertekend. Huitsing maakt zich zorgen over de geplande windmolens langs de A73 in buurgemeente Heumen. 'Om onze mening is niet gevraagd', zegt hij. De gemeente Heumen vindt op haar beurt dat Huitsing voor zijn beurt praat: 'Maandag staat er een bewonersbijeenkomst in de Nijmeegse wijk Weezenhof gepland.'

De plannen zijn duidelijk: de gemeente Heumen wil meer duurzame energie opwekken. Tussen Malden en Nijmegen, langs de A73, is nu een mogelijke locatie aangewezen voor windmolens. Er ligt al een plan voor drie grote windmolens van 240 meter hoog. Dat plan zorgt voor onrust in de gemeente Heumen, maar dus ook in buurgemeente Nijmegen. Bewoners van Weezenhof zitten namelijk even dicht bij de mogelijke locatie als inwoners van de gemeente Heumen.

Lees meer.... Petitie tegen komst windmolens
Cookies maken het voor ons makkelijker u te bedienen met onze website. Dit zijn cookies die door onze site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor functionaliteit van de site.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.