Toch maar niet

coron aan tafelDe vergadering van het bewonersplatform Weezenhof die deze keer, vanwege eventueel corona besmettingsgevaar, gehouden zou worden in Wijkcentrum Dukenburg gaat toch niet door.
Het bestuur van het wijkplatform acht de risico toch te groot en had ook al een flink aantal afzeggingen ontvangen.

U kunt hier de verklaring lezen van het bestuur, evenals de voortgang van een aantal lopende zaken.

Bewonersplatform vergadert weer

Logo bewonersplatformNa lange tijd staat er op 19 oktober a.s. weer een vergadering van het bewonersplatform Weezenhof gepland. Omdat de scholen in Nijmegen en omgeving voorlopig geen ruimte meer ter beschikking stellen aan externen, kan de ruimte in de Prins Clausschool niet gebruikt worden.
Gelukkig is een andere lokatie gevonden waar men wél kan vergaderen: het Wijkcentrum Dukenburg in Meijhorst.
Men heeft daar de beschikking over de grote zaal, zodat men zonder problemen aan de corona maatregelen kan voldoen.

Dus: 19 oktober 20.00 uur vergadering bewonersplatform Weezenhof in wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Als u hier klikt ziet u de agenda

Weer ophef rond Skaeve Huse bij Weezenhof

In 2014 heeft de gemeenteraad al een bestemmingsplan voor de Skaeve Huse in Dukenburg (nl. de Stadbroekseweg) vastgesteld. Tegen dit plan was beroep ingesteld door omwonenden en door de Belangenvereniging Weezenhof. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een tussenuitspraak besloten dat de bewoners van de wijk Weezenhof geen belanghebbenden zijn, omdat de afstand van hun woningen tot de Skaeve Huse te groot is. Het beroepschrift van de Belangenvereniging Weezenhof is wel inhoudelijk behandeld en het beroep ongegrond verklaard.
Het beroep van de naastgelegen boomkweker is echter wel gegrond verklaard. In augustus 2017 heeft de Raad van State het bestemmingsplan daarom vernietigd.
In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is rekening gehouden met bezwaren die in de eerdere bestemmingsplanprocedure door omwonenden zijn geuit. Met een deel van de omwonenden zegt de gemeente afspraken te hebben gemaakt. Maar de rest van de bewoners is volstrekt niet op de hoogte gesteld

Lees meer.... Weer ophef rond Skaeve Huse bij Weezenhof

Lentekracht in Weezenhof

LentekrachtLentekracht is een lokale sociale onderneming gericht op het realiseren van duurzame innovatie. Met hun aanpak zoeken ze oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen, voor zowel (semi-)overheid, MKB als burgers. Hierbij ligt de focus op realiseerbaarheid en winst voor de eindgebruiker, want alleen dan ontstaat echte verandering.

En Lentekracht komt in Weezenhof. Samen met drie bewoners van Weezenhof is een initiatief opgestart om meer biodiversiteit te krijgen in de wijk. Waarom dat zou moeten, wat dat dan betekent voor de bestaande biodiversiteit, of dat dan wel samengaat: allemaal vragen die u kunt stellen op een informatieavond. Die vindt maandag 20 mei vanaf 20.00 plaats in het Huis van Weezenhof. Het zou leuk zijn als daar veel bewoners op af komen! Kom eens kijken; ziet u gelijk hoe het Huis er van binnen uit ziet!

Bewonersplatform Weezenhof stuurt brandbrief naar gemeente

brand winkelcentrumHet bewonersplatform Weezenhof heeft in een brief aan het college van B&W van gemeente Nijmegen, namens de inwoners van de wijk, haar grote bezorgdheid uitgesproken over de laksheid waarmee gemeente Nijmegen het verval van het centrum van Weezenhof aanpakt.

Na het afbranden van een groot deel van het winkelcentrum zit de wijk met een puinhoop als centrum van de wijk. Essentiele voorzieningen zijn door de brand verdwenen. Voor een wijk die toekomst wil behouden maar waar de vergrijzing toeslaat is dat een behoorlijke aderlating. Door het teruglopende voorzieningenpakket staan bijvoorbeeld potentiele nieuwkomers steeds kritischer tegenover de aanschaf van een woning in de Weezenhof. En dat heeft vervolgens weer zijn effect op het leven in de wijk.

Lees meer.... Bewonersplatform Weezenhof stuurt brandbrief naar gemeente
Cookies maken het voor ons makkelijker u te bedienen met onze website. Dit zijn cookies die door onze site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor functionaliteit van de site.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.